Øvrig aksjonærinfo

Formuesverdi aksjer

Formuesverdien i GC Rieber Eiendom AS per 31.12.2023 er kr 498,3277 per aksje.

Dette året skal alle aksjonærer benytte formuesverdien som blir beregnet ved utgangen av året.

Det skyldes at GC Rieber Eiendom AS har hatt kapitalendring (i form av kjøp av egne aksjer) i løpet av året. Da er regelen at verdsettelsestidspunktet blir flyttet til 31.12.23, istedenfor verdien per 01.01. i inntektsåret, jfr. veiledning til skattemeldingen.

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

GC Rieber Eiendom AS har følgende retningslinje for kjøp av egne aksjer:

Selskapet kjøper egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for selskapet ble avholdt 29. april 2024.

Se presentasjon fra administrerende direktør her, og protokoll fra generalforsamlingen her.

keyboard_arrow_up