Øvrig aksjonærinfo

Formuesverdi aksjer

Formuesverdien i GC Rieber Eiendom AS per 31.12.2022 er kr 581,8370 per aksje.

Denne verdien skal brukes, både av dere som er private aksjonærer og dere som eier aksjer via et selskap, i skattemeldingen for 2022.

Dette året skal også du som eier aksjer privat, benytte verdien ved utgangen av året. Det skyldes at GC Rieber Eiendom AS har hatt kapitalendring (i form av kjøp av egne aksjer) i løpet av året. Da er regelen at verdsettelsestidspunktet blir flyttet til 31.12.22, istedenfor verdien per 01.01. i inntektsåret, jfr. veiledning til skattemeldingen.

Det publiseres ny formuesverdi årlig i mars/april.

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

GC Rieber Eiendom AS har følgende retningslinje for kjøp av egne aksjer:

Selskapet kjøper egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.

keyboard_arrow_up