Øvrig aksjonærinfo

Formuesverdi aksjer

Formuesverdien i GC Rieber Eiendom AS per 01.01.2022 er kr 750,4352 per aksje.

Denne verdien skal brukes, både av dere som er private aksjonærer og dere som eier aksjer via et selskap, i skattemeldingen for 2021.

Det publiseres ny formuesverdi årlig i mars/april.

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

GC Rieber Eiendom AS har følgende retningslinje for kjøp av egne aksjer:

Selskapet bør kjøpe egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.