Bærekraft & miljø

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling. Dette har vi med oss som en rød tråd i alt vi gjør innen eiendomsutvikling og -forvaltning.
Basen, Marineholmen

Vårt miljøarbeid

Vi som jobber med bygg- og områdeutvikling har et stort og viktig ansvar. Hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden er nemlig knyttet til vår bransje. Vi ønsker å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning.

Vinner av Bærekraftsprisen 2019
Skipet, bærekraftig bygg

Områdeutvikling

Vi har fokus på å drive langsiktig og bærekraftig utvikling. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål for byggene våre både når det gjelder materialbruk, energi, og selve byggeprosessen. I tillegg har vi et sterkt fokus på alt som skjer utenfor byggene våre.

Trygg og ansvarlig drift

Våre dyktige driftsledere gir deg trygghet i hverdagen. De har inngående kjennskap til alle våre bygg og er med på å sikre en bærekraftig utvikling og daglig eiendomsforvaltning.

Drift Bontelabo
Spire i hånd

Klimagassregnskap

Vi utarbeider et årlig klimagassregnskap iht. GHG-protokollen via Cemasys sitt rapporteringsverktøy. Utslippsfaktorer som er benyttet i beregning er i hovedsak hentet fra IEA og DEFRA.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Informasjon om hvordan GC Rieber Gruppen arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt Gruppens etterlevelse av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, finner du på konsernets hjemmeside. Der finner du også GC Rieber Gruppens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Nyheter om bærekraft & miljø

keyboard_arrow_up