Med bærekraft i fokus

GC Rieber Eiendom har lenge hatt fokus på å drive langsiktig og bærekraftig - ord du også finner igjen i vårt verdigrunnlag. Likevel utfordrer vi hverandre stadig når det gjelder våre interne bærekraftmål og vet at vi alltid kan gjøre mer for å redusere vårt fotavtrykk. 

Som medlem av UN Global Impact har vi satt oss ambisiøse mål for byggene våre både når det gjelder materialbruk, energiforbruk og selve byggeprosessen. Blant bærekraftmålene har vi valgt å fokusere på nr 7, 11, 12 og 13 . Det handler om ren energi for alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, og sist men ikke minst: stoppe klimaendringene.

De siste 10 årene har vi hatt ekstra fokus på å utvikle flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler. Vi ønsker å vise hvordan private eiendomsutviklere og -utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by. Kildesortering, avfallssug, sjøvannskjøling, solceller og fellesopplegg for bruk av el-bil og -sykkel er eksempler på dette. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med miljøklassifisering av eksisterende bygg.

Alette Ellingsen, Beddingen

Breeam in Use

Sentralt i GC Rieber-konsernet står hensynet til omgivelsene. Derfor bygger vi alle nye bygg med mål å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent eller bedre. Vi jobber også for å optimalisere driften av eksisterende bygg for best mulig tilpasning til dagens miljøstandarder, gjennom forvaltnings- og sertifiseringsverktøyet Breeam In-Use.

Les mer
Leietakerportal

Vi tilrettelegger for grønn reisevei

Jobber du i et GC Rieber Eiendom-bygg, jobber du ikke bare i Bergens mest fremtidsrettede kontorlokaler. Du har også eksklusiv tilgang til en mengde fordeler. El-billeie, prioritert barnehageopptak og hotellavtaler er bare noen av dem. Nå samles alt i portalen GC Rieber Pluss.

Les mer