Bærekraft & miljø

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling. Dette har vi med oss som en rød tråd i alt vi gjør innen eiendomsutvikling og -forvaltning.
Basen, Marineholmen

Vårt miljøarbeid

Vi som jobber med bygg- og områdeutvikling har et stort og viktig ansvar. Hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden er nemlig knyttet til vår bransje. Vi ønsker å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning.

Vinner av Bærekraftsprisen 2019
Skipet, bærekraftig bygg

Områdeutvikling

Vi har fokus på å drive langsiktig og bærekraftig utvikling. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål for byggene våre både når det gjelder materialbruk, energi, og selve byggeprosessen. I tillegg har vi et sterkt fokus på alt som skjer utenfor byggene våre.

Trygg og ansvarlig drift

Våre dyktige driftsledere gir deg trygghet i hverdagen. De har inngående kjennskap til alle våre bygg og er med på å sikre en bærekraftig utvikling og daglig eiendomsforvaltning.

Drift Bontelabo

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Informasjon om hvordan GC Rieber Gruppen arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt Gruppens etterlevelse av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, finner du her.

Nyheter om bærekraft & miljø