Utvikle bydeler

Vi jobber med helhetlig områdeutvikling som stimulerer til god helse og trivsel for næringsliv, besøkende og leietakere. Det gjør vi gjennom å bygge gode og fremtidsrettede næringslokaler, møteplasser og rekreasjonsområder.
Helhetlig områdeutvikling

handler om å se forbi selve bygningsmassen og fokusere på alt som er rundt byggene også. Vi er en eiendomsutvikler som skaper område hvor man kan bo, jobbe og leve.

Bærekraftig eiendomsutvikling

I GC Rieber Eiendom skal vi være ledende på bærekraft og vise det gjennom utførte prosjekter. Men bærekraft handler om mer enn bare klima. Bærekraftig by- og eiendomsutvikling må adressere alle de tre dimensjonene som FNs bærekraftmål peker på: Klima og miljø, sosiale forhold, samt økonomi. Byggene må bygges stadig mer klimavennlig, men vi må også bidra til sosial bærekraft ved å åpne opp og invitere inn.

Bærekraftig områdeutvikling

Tre dimensjoner i eiendomsutvikling

1) Klima og miljø

Noen av tiltakene våre for å bygge smartere og mer bærekraftig, er at vi bruker sjøvann fra 100 meters dyp til å kjøle byggene våre, at vi benytter miljøvennlig fjernvarme og solceller til oppvarming, og at vi prøver ut en løsning med brukte bilbatterier for å ta unna energitoppene i byggene våre. Vi har også oppført vårt første bygg i massivtre i Solheimsviken, og planlegger nå byggestart på et til: Krohnen.

Vi strekker oss stadig mot å bygge smarte bygg som hele tiden justerer seg for et lavt energiforbruk. Om 100 år har massivtre-bygget Skipet trolig avtjent sin tjeneste. Da er vi overbevist om at gjenbruk vil være en selvfølge og at de flotte trebjelkene får et nytt liv i et enda mer miljøvennlig bygg.

Eiendom omtales i verdenssammenheng som en 40 % bransje. Det betyr at bygg bruker 40 % av verdens energi og står for 40 % av CO2-utslippene. Vi kjenner på et særskilt ansvar for å redusere dette fotavtrykket i vår eiendomsutvikling.

Som medlem av UN Global Compact har vi satt oss ambisiøse mål for byggene både når det gjelder materialbruk, energiforbruk og selve byggeprosessen. Blant bærekraftmålene har vi valgt å fokusere på nr 7, 11, 12 og 13. Videre har vi valgt BREEAM-NOR som miljøstandard og oppfører våre nybygg etter miljøklasse Excellent eller høyere. Eksisterende bygg sertifiseres i BREEAM In-Use. Les mer om dette miljøarbeidet her.

2) Sosiale forhold

Bystranden på Marineholmen er et godt eksempel på et gratis tilbud som bygger ned forskjellene mellom bydeler. Dette er et kjempegodt tiltak for sosial bærekraft og en del av eiendomsutviklingen som bidrar til økt trivsel også utenfor arbeidsstedet.

Videre er det viktig å skape aktivitet i næringsbyggenes første etasjer. Dette er et stadig voksende fokus for oss, og vi har allerede flere stolte eksempler som Cornerteateret, Kranen, Bergen Kaffebrenneri og VilVite.

3) Økonomi

Fra leietakernes perspektiv vil et bærekraftig bygg gi økonomisk verdi knyttet til arealeffektivitet, lave driftskostnader, høy bruksverdi og sosiale kvaliteter.

For å oppnå høy bruksverdi må bygget bidra positivt til trivsel, helse og produktivitet. Dette oppnår vi blant annet gjennom å tilrettelegge for miljøvennlig transport. Ved hjelp av gode dusj- og garderobefasiliteter, sykkelparkering med vaskekar og mekkestasjon samt et eksklusivt medlemskap hos Bildeleringen løfter vi bruksverdien og reduserer miljøbelastningen.

keyboard_arrow_up