Finansiell kalender

Oversikt aktiviteter

24. februar 2023
Foreløpig delårsrapport (januar – desember 2022)

19. april 2023
Årsrapport inkl. endelig årsregnskap

26. april 2023 kl 17.00
Ordinær generalforsamling på Marineholmen i Bergen

1. september 2023
Delårsrapport (januar – juni 2023)

Generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling på Marineholmen i Bergen hvert år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes ved behov. Innkalling blir distribuert til alle aksjonærer elektronisk via VPS Investortjenester.

Ordinær generalforsamling 2022 ble avholdt 26. april 2022 på Marineholmen i Bergen.

Nedenfor er dokumentasjon fra den ordinære generalforsamlingen: