Finansiell kalender

Oversikt aktiviteter

19. april 2022
Årsrapport inkl. endelig årsregnskap

26. april 2022
Ordinær generalforsamling på Marineholmen i Bergen

09. september 2022
Delårsrapport (jan – juni)

Generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling på Marineholmen i Bergen hvert år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes ved behov. Innkalling blir distribuert til alle aksjonærer elektronisk via VPS Investortjenester.

Ordinær generalforsamling 2022 ble avholdt 26. april 2022 på Marineholmen i Bergen.

Nedenfor er dokumentasjon fra den ordinære generalforsamlingen:

Meny