Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen

Urbane innovasjonsdistrikt som dette bringer sammen en kritisk masse av forskere, studenter, oppstartsmiljøer, finans og næringsliv. Dette nabolaget fremmer kreativitet, samarbeid og innovasjon, og er dermed en viktig kilde til verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Følg med på det som skjer i området

Du kan følge med på alt det spennende som skjer i Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen på Instagram og Facebook.

Velkommen til å utforske nabolaget som fremmer kreativitet, samarbeid og innovasjon💡🌱 Her kan du spise, trene, gå på teater, bade og mye mer!

Det er mange spennende bedrifter som holder til på området👇

Innovasjonsdistrikt Solheimsviken Marineholmen

Marineholmen

“Bridging great people”

Marin forskning

Her er hele den marine verdikjeden er representert, fra utdanning og forskning til innovasjon og næring. Mer enn 150 virksomheter, 3500 mennesker holder sitt daglige virke her og utgjør dermed en av verdens ledende marine klynger.

Solheimsviken

“Play, stay, work”

Finans, teknologi, energi

En ny klynge har vokst frem i Solheimsviken de senere årene. Store aktører har hovedkontorer her, og blir en del av det innovative fellesskapet. Området har fått et kraftig løft etter åpningen av nybyggene med miljøprofil: Skipet og Viken Brygge.

Hva er det?

Geografiske byområder

Etablerte områder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av idéer og kunnskap.

Innovasjonsdistriktet
Samhandling i Innovasjonsdistriktet

Møteplasser

Formelle og uformelle

Å tilrettelegge med gode møteplasser er viktig for å utvikle et Innovasjonsdistrikt. For å gjøre det enkelt for deg har vi laget en samlet oversikt over alle møteplassene i Solheimsviken og på Marineholmen.

Videoserie

Bli kjent med Innovasjonsdistriktet

Klynger skaper bedre forskning og mer innovasjon, noe som igjen vil påvirke norsk nærings- og samfunnsutvikling. Samlokalisering av de riktige aktørene er essensielt for et innovasjonsdistrikt.

Nyheter om innovasjon

keyboard_arrow_up