Oversiktsbilde av Bontelabo

Bontelabo og Skuteviksboder

«Vi revitaliserer Bontelabo - velkommen til «the fishpacking district". 

Atmosfæren på Bontelabo er maritim, og vi er i gang med en revitalisering av hele området. 

Den gamle "fryseboksen" ble skrudd av i 2011, og vil gjøres om til hotell med mer enn 200 rom og leiligheter, og på gateplan tilrettelegges det for åpne alléer med ulike servicetilbud som gallerier, spisesteder, butikker og utstillingslokaler. Det som til nå har vært en stor parkeringsplass på taket vil gjøres om til rekreasjonsområde med parkanlegg og lekeområder, til bruk for alle byens innbyggere. I tillegg blir det plass til flere hundre arbeidsplasser i øvrig bebyggelse. Målet er å skape en urban samlingsplass og gi ny identitet til området. Selv om fiskeindustrien med dette blir historie, tar vi med oss inspirasjonen fra det som har vært til det som skal bli.

Arkitektgruppen Cubus AS / MIR

Arkitektgruppen CUBUS AS har vært med å utforme planene for "nye" Bontelabo.

Arkitektgruppen Cubus AS / MIR

Deler av langsiden mot Bergenhus festning vil åpnes opp for å tilgjengeliggjøre området for besøkende. 

Kontakt oss for mer informasjon om Bontelabo.

Les mer på bontelabo.no