Ønsker leietakere med høye miljøambisjoner

Publisert: 10/01/2022
Kategori: Solheimsviken
Krohnen

■ 300 arbeidsplasser
■ 6.200 kvm
■ 5 etasjer
■ b + b arkitekter

Krohnen

■ 300 arbeidsplasser
■ 6.200 kvm
■ 5 etasjer
■ b + b arkitekter

Krohnen

Er et nytt miljøsertifisert bygg som planlegges i splitten mellom Mikael Krohns gate og Damsgårdveien. Ferdigstilles i årsskiftet 2023/2024.

I tråd med signalene fra byarkitekten, planlegges nå et kontorbygg i massivtre der den indre trearkitekturen blir godt synlig fra gateplan. Bygget får høye etasjer og en flott og inviterende hovedinngang som vender mot Brochbakken og DNB-bygget. Totalt ca 300 arbeidsplasser. Dette bygget blir en viktig del av det innovative miljøet i Solheimsviken.

Én eller flere leietakere

Detaljregulering av tomten er i gang, og byggestart blir forhåpentligvis i 2021. Planlagt innflytting blir dermed i 2023. Bygget blir på fem etasjer med totalt 6.200 kvm. Planløsningen vil tilpasses én eller flere leietakere per etasje. Men selv om bygget formes som et fler-leietakerbygg, kan det svært gjerne huse én stor bedrift som ønsker å bidra til byggets miljøambisjoner.

Det var B+B arkitekter som gikk seirende ut av arkitektkonkurransen. Noen av premissene for bygget var oppføring i massivtre, høye etasjer som ivaretar fleksibilitet, samt gode fasiliteter for sykkelbruk. Disse kravene ble godt ivaretatt i vinnerutkastet.

Løfter syklistene opp

Resultatet ble en spennende arkitektur og gode planløsninger med maksimalt lysinnslipp. Sykkelfasilitetene er spesielt gjennomtenkt med parallell inngang for syklende og gående, og der garderobeanlegget er plassert med inngang fra resepsjonsområdet. På
denne måten blir syklistene «løftet opp» i motsetning til dagens typiske anlegg der syklistene henvises til bakdøren.

Vi vil sertifisere bygget i BREEAM NOR-klassen, noe som sikrer gode og miljøvennlige løsninger for blant annet inneklima, materialvalg og avfallshåndtering.

Leietaker får påvirke

I samarbeid med de rette miljøbevisste leietakerne ønsker vi også å se på mulighet til å ytterligere redusere byggets CO2 utslipp, eksempelvis ved bruk av solcellepanel. Her vil leietakers ønsker og miljøambisjoner få stor innvirkning. Som et attraktivt og bærekraftig bygg, vil Krohnen bli en flott berikelse for Solheimsviken og Innovasjonsdistriktet.

Krohnen
keyboard_arrow_up