Det skal bygges 52 seniorboliger med plass til studenter på Marineholmen i Innovasjondistriktet

Illustrasjon av Marineholmen som viser nye seniorboliger som GC Rieber Fondene skal bygge
Publisert: 17/06/2024
Kategori: Nyhet

Pressemelding fra Marineholmen Forskningspark AS og GC Rieber Fondene:

GC Rieber Fondene inngikk den 3. juni 2024 en avtale med Marineholmen Forskningspark om bygging av 52 moderne seniorboliger på Marineholmen i Innovasjonsdistriktet.

Dette blir et innovativt prosjekt som kobler seniorer med mye kunnskap med studenter og gründere. Det viser i praksis hvordan vi fremover kan utnytte ressursene som seniorer besitter, uttrykker Bjart Nygaard i GC Rieber Fondene og Tor Instanes i Marineholmen Forskningspark. Prosjektet med seniorboliger, som er planlagt ferdigstilt  mot slutten av  2026, vil gi seniorer mulighet til å bo i et urbant og dynamisk miljø, med en god blanding av forskere, studenter, beboere, oppstartsmiljøer, finans, næringsliv  og besøkende. Her vil seniorer kunne bo sentralt i Bergen, og samtidig få muligheten til å bidra med sin kunnskap og sine ressurser 

Tor Instanes, Bodil Valland Steinhaug og Bjart Nygaard står på bryggen i Solheimsviken og viser hvor seniorboligene vil bygges på Marineholmen i Innovasjonsdistriktet.

Bilde: F.v. Tor Instanes, Bodil Valland Steinhaug og Bjart Nygaard viser hvor seniorboligene vil bygges på Marineholmen i Innovasjonsdistriktet.

Marineholmen: Et sentrum for marin forskning og innovasjon 

Marineholmen, som er en del av Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen i Bergen,  er kjent for sin betydelige investering i  forskningsrelatert infrastruktur og huser noen av verdens mest kompetente marine fagmiljøer. Den marine forskningsklyngen på Marineholmen bidrar til å utvikle kunnskap om havområder, marine ressurser og akvakultur, med mål om å realisere potensialet for bærekraftig verdiskapning innen marinrelaterte næringer. 

Med over 150 virksomheter, ca. 5 000 arbeidstakere og mange tusen studenter fordelt på ulike bygg, representerer Marineholmen en unik symbiose mellom forskning, utdanning og næringsliv. Området utvikles kontinuerlig i tråd med visjonen ”Bridging great people”, som fokuserer på å skape en fremtidsrettet bydel med høykompetente arbeidsplasser, gode botilbud og attraktive uteområder og møteplasser. 

Seniorboliger: Et aktivt og sosialt bomiljø 

GC Rieber Fondene har som ett av flere mål å forbedre livskvaliteten for seniorer gjennom å tilby boliger som fremmer psykisk og fysisk helser og som gjør det mulig for beboerne å bli boende hjemme lengre. Seniorboligene på Marineholmen vil legge til rette for en aktiv, sosial og trygg tilværelse med muligheter for fellesaktiviteter og friluftsliv. Seniorene vil også få muligheten til å bidra inn i lokalmiljøet på Møhlenpris i tillegg til de mulighetene som ligger i Innovasjonsdistriktet, ved å støtte gründermiljøene på begge sider av Puddefjorden. 

Et unikt aspekt ved prosjektet er at studenthybler kan leies relativt rimelig, mot at studentene bistår med noen oppgaver for seniorene. Dette tiltaket er ment å styrke båndene mellom generasjonene og fremme et levende fellesskap. I tillegg vil det bli gjennomført forskning på effekten denne boformen, for å kunne dokumentere og forbedre livskvaliteten for eldre også i fremtiden. 

Fremtidens seniorboliger 

Med dette prosjektet ønsker GC Rieber Fondene og GC Rieber Eiendom å vise at det å bli eldre kan være en berikende og meningsfull periode i livet. “Det skal være kjekt å bli gammel” er mottoet som gjenspeiler deres visjon om å skape et miljø hvor seniorer kan leve aktivt og sosialt, samtidig som de bidrar til samfunnet rundt seg. Seniorboligene på Marineholmen markerer et viktig skritt mot en ny type boligtilbud for eldre, som kombinerer moderne fasiliteter med en sterk fellesskapsfølelse og tilknytning til et innovativt og fremtidsrettet miljø. 

Om GC Rieber Eiendom AS

GC Rieber Eiendom AS er en ledende aktør innen eiendoms- og byutvikling i Bergensregionen. Vi eier, utvikler og drifter løsninger for fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi arbeider med spennende byutviklingsprosjekter i Solheimsviken, på Marineholmen, Bontelabo og Birkeland. I tillegg drifter og forvalter selskapet en eiendomsmasse på ca. 260 000 kvm. Organisasjonen består av 35 medarbeidere. Drift- og forvaltningsavdelingen samarbeider tett med markedsavdelingen for å møte kundens behov. GC Rieber Eiendom AS setter bærekraft høyt i alle våre prosjekter, og sertifiserer både nybygg og eksisterende bygg etter BREEAM-standarden. Les mer på www.gcrieber-eiendom.no

Om GC Rieber Fondene  

GC Rieber Fondene består av fem stiftelser, den første ble etablert i 1929 av selskapets stifter; Gottlieb Christian Rieber.  Fondene deler ut midler til allmennyttige formål, fortrinnsvis i Bergen. Vi har et stort engasjement for dugnadsarbeid i fjellene i og rundt Bergen, vi jobber med forskningsprosjekter innen klima og helse, og prosjekter som skal bidra til bedre liv for mennesker med spesielle behov. Prosjekter knyttet til alternative boformer for eldre mennesker er vårt største satsingsområde, noe seniorboligene på Marineholmen og Helgetun viser.  

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom AS , +47 924 04 828, [email protected]
Bjart Nygard, styreleder i GC Rieber Fondene, +47 970 69 448, [email protected]

Er du på jakt etter nye kontor- eller næringslokaler?

keyboard_arrow_up