Beddingen har blitt BREEAM In-Use resertifisert med nivå «Very Good»

Beddingen i Solheimsviken GC Rieber Eiendom Breeam in-use
Publisert: 30/05/2024
Kategori: Bærekraft

BREEAM In-Use International er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger.

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg.

Man kan bruke BREEAM In-Use (BIU) uten ekstern sertifisering til egenevaluering for å forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å la en revisor verifisere og godkjenne miljøytelsen kan man kan få et BREEAM In-Use-sertifikat. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget.

BREEAM In-Use International er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger.

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg.

Man kan bruke BREEAM In-Use (BIU) uten ekstern sertifisering til egenevaluering for å forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å la en revisor verifisere og godkjenne miljøytelsen kan man kan få et BREEAM In-Use-sertifikat. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget.

Vi i GC Rieber Eiendom arbeider med å BREEAM In-Use-sertifisere, samt resertifisere alle våre eksisterende bygg som ble reist før innføring av BREEAM-NOR.

Bygget vårt, Beddingen (2008), i Solheimsgaten 15, har nettopp blitt resertifisert etter den nyeste standarden, med nivå “Very Good”.

Det finnes seks sertifiseringsnivåer i ordningen: Acceptable – Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding. Snittet i Norge ligger på Good/ Very Good. Les mer om sertifiseringsordningen her.

Hvorfor sertifiserer vi byggene våre?

  1. BREEAM in-Use er et internasjonalt kvalitetsstempel for blant annet miljøprestasjonene til et bygg.
  2. Kvalifiserer for grønne lån – Bankene gir oss bedre lånebetingelser som del av EU-taksonomien og European Green Deal (Grønne giv)
  3. Kan øke bygningens markedsverdi og gjøre den mer attraktiv for potensielle leietakere som er opptatt av bærekraft.
  4. Bidrar til identifisere og implementere tiltak som reduserer bygningens miljøpåvirkning, inkludert energiforbruk, vannforbruk og avfallshåndtering.

 

Er du på jakt etter nye kontor- eller næringslokaler?

keyboard_arrow_up