Hvordan bidrar GC Rieber eiendom til å ta vare på kloden vår?

Illustrasjon av hvordan GC Rieber Eiendom bidrar til å redde kloden
Publisert: 10/06/2024
Kategori: Bærekraft

Energieffektivitet og bærekraft har alltid vært i fokus hos GC Rieber Eiendom. Det har sine røtter i GC Rieber sine 10 leveregler.

Vi som jobber med bygg- og områdeutvikling har et stort og viktig ansvar. Hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden er nemlig knyttet til vår bransje.

Vi har fokus på å drive langsiktig og bærekraftig utvikling. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål for byggene våre både når det gjelder materialbruk, energi, og selve byggeprosessen. I tillegg har vi et sterkt fokus på alt som skjer utenfor byggene våre.

Så hvordan bidrar vi egentlig til å ta vare på kloden vår?

Vi gjør som nevnt ulike tiltak spesielt rettet mot materialbruk, energi, byggeplass og områdeutvikling, og gode eksempler på slike tiltak og prosjekter er:

Vi benytter oss av fornybar og utslippsfri kjøling fra Byfjorden:

Gjennom Marineholmen Ocean Energy (MOE), benytter vi fornybar kjøling fra byfjorden for å kjøle ned byggene våre. På denne måten unngår vi årlig utslipp på ca. 19 000 kg CO2e.

1 kWh inn og 30 kWh ut. Dette er effekten ved bruk av sjøvann fra 100 meters dyp (6-8 C). Til sammenligning er forholdet 1 til 3 for konvensjonell kjøling. Det vil si at for hver kilowatt man putter inn får man 3 kilowatt ut igjen.

Byggene Merkantilen, Beddingen og Krohnen er nylig koblet til MOE, noe som er med på å forbedre energieffektiviteten, samt senke byggets årlige utslipp.

Sjøvannssentralen på Marineholmen
Vi etablerer og bruker solcelleanlegg:

I løpet av det siste året har vi etablert tre nye solcelleanlegg. Anleggene er etablert på Skipsbyggerhallen, Motorhallen og Krohnen. Disse anleggene vil gi oss ca. 170 000 kWh lokal fornybar strømproduksjon årlig. Dette dekker omtrent 14 % av byggenes strømbehov, og bidrar til å unngå utslipp på ca. 3300 kg CO2e årlig fra vår solenergiproduksjon.

Illustrasjonsbilde som viser solcellepanel
Vi bygger nullutslippsbygg:

Næringsbygget Krohnen er bygget slik at det oppnår netto null utslipp over sitt livsløp. Dette har vært mulig ved hjelp av miljøvennlige løsninger som blant annet fossilfri byggeplass, lavkarbon ekstrem-betong, bærekonstruksjon av massivtre, ombruk der det har vært mulig, valg av miljøvennlige materialer med lavt utslipp, og solceller.

Krohnen i Solheimsviken, GC Rieber Eiendom
Les mer om hvordan vi arbeider med bærekraft

Ønsker du å bli leietaker i nullutslippsbygget, Krohnen, eller i vårt kommende næringsbygg, Fenderen, med kanskje byens beste takhage? Eller frister nye lokaler i de planlagte næringsbyggene, MK1 og MK2 på Marineholmen?

keyboard_arrow_up