Byggearbeid i koronaens tid

Koronasituasjonen skapte mange utfordringer for byggingen av Skipet. For hvordan bygger man egentlig Norges største næringsbygg i massivtre fra hjemmekontor?

Altså: Skipet ble ikke fysisk bygget fra hjemmekontor, ler Linda Løtvedt Aas.

Hun er prosjektsjef i GC Rieber Eiendom og har hatt ansvar, sammen med Kjell Tveit, for koordinering og gjennomføring av byggingen helt frem til innflytting. Mens bygningsarbeiderne har jobbet på spreng på byggeplassen, har det meste av planleggings- og koordineringsarbeid foregått digitalt. Etter de siste strenge restriksjonene har heller ikke byggeledelsen kunnet sitte på byggeplassen, men hatt hjemmekontor med jevnlige befaringer for å følge opp.

- Dette har gått veldig bra takket være dyktige og tilpasningsvillige rådgivere og entreprenører, skryter hun. Men hun er lei for at også de fremtidige leietakerne ble berørt av restriksjonene.

- Dessverre ble det færre muligheter for befaringer på bygget, da vi måtte stenge bygget for øvrige arbeidsfolk som ikke strengt tatt trengte å være der. For å unngå forsinkelser har vi derfor måttet kutte leietakerbefaringer til det minimale, sier hun.

Omfattende smitteverntiltak

All planlegging av arbeidsoperasjoner og arbeidsgrunnlag har skjedd digitalt for å unngå smittefare. Og på grunn av nedstenging i andre land, har det vært nødvendig å sikre seg bestillinger av materiell og utstyr mye tidligere enn vanlig for å være sikker på å få varene i tide. Dette medførte at mye utstyr måtte lagres på byggeplassen, noe som tidvis skapte utfordringer. Koronasituasjonen gjorde det også nødvendig med ekstra tiltak for å sikre godt smittevern.

- Vi måtte leie inn flere brakker til spise- og skifteplasser for å spre mannskapet, forteller Aas.

De ulike entreprenørene fikk tildelt forskjellige lunsjtider og noen hadde forskjøvet oppstartstidspunkt på arbeidsdagen. Ute på bygget var utfordringen å skille arbeidere slik at ikke for mange jobbet på samme sted til samme tid. I tillegg har vi hatt en egen medarbeider på fulltid som har vasket spisebrakkene mellom hver bordsetning og sørget for renhold på brakken og ute på bygget. Underveis har mange av byggearbeiderne korona-testet seg for sikkerhets skyld. Flere har også vært i karantene. En av bygningsarbeiderne fikk påvist Covid-19, og Aas er lettet over at det gikk bra med han. Hun er også stolt over å levere et fantastisk flott bygg til avtalt tid – til tross for utfordrende tiltak.

- Smitteverntiltakene har kostet mye, men helsen er alltid det viktigste. Arbeidet har gått bedre enn forventet og det aller meste er nå klart, smiler hun.

Innflytting av NHC og BKK

Det nye, flotte næringsbygget Skipet er siste tilskudd til innovasjonsdistriktet i Solheimsviken. Bygget ble ferdigstilt i november 2020, og vi har hatt gleden av å ønske velkommen til våre leietakere NHC og BKK.

Med sine 14 200 kvm er Skipet Bergens første og største kontorbygg i massivtre – og et av de første i Norge. Skipet er miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR, grad Excellent og bygget med bærekraftige løsninger for fremtiden.

Massivtre og grønt tak

Ved å benytte massivtre fremfor betong har man spart nærmere 9 000 tonn Co2. På taket er det montert solcellepaneler på 50 kW som kan produsere opp mot 30 000 kW i året. I tillegg er det montert egen batteribank i byggets underetasje. Denne kan lagre opptil 150kWh til utjevning av strømforbruk. Det grønne anlegget på taket gir også Skipet en estetisk «femte fasade» som allerede er blitt hjem for mange insekter.

Bygget fremstår monumentalt med aktiv fargebruk inspirert fra Bryggen i Bergen og med buet og vinklet fasade som utrykker kvalitetene som er i bygget. Innvendig får våre nye leietakere gleden av synlige massivtrevegger og -tak som gir lyse og trivelige lokaler samt et godt inneklima. I første etasje er det gitt plass til en unik resepsjon og en flott kantine som har lys inn fra alle sider. Denne vil bli åpen også for gjester og forbipasserende.