Miljøstasjon

Vi er opptatt av riktig kildesortering.

Ingen treff.

Kildesortering og avfallshåndtering

Vi i GC Rieber Eiendom har som målsetting at 80 % av avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Kildesortering vil være et viktig bidrag til å bedre miljøet og til å holde kostnadene så lave som mulig.

Dette innebærer at vi også må stille krav til våre leietakere om tiltak for kildesortering. Vi ber om at alle følger de retningslinjene som gis, slik at vi alle kan være med på å gjøre en skikkelig miljøinnsats, og samtidig redusere felleskostnadene på bygget.

Ta kontakt med drift@gcrieber.com om du lurer på noe vedrørende avfallshåndtering og kildesortering.

Disse byggene har miljøstasjon:

 • Bontelabo
 • Basen
 • Skipet
 • Magasinet
 • Slippen
 • Høyteknologisenteret
 • Administrasjonsbygget
 • Skipsbyggerhallen/Beddingen
 • Motorhallen
 • Viken Brygge
 • Kranen

Vi tar i mot disse fraksjonene:

 • Papp
 • Papir
 • Plast
 • EE-avfall
 • Glass og metallbokser
 • Restavfall
 • Batterier
 • Lysstoffrør
Privat avfall

Det er forbudt å kaste privat avfall i byggets beholdere/containere. Overtredelse vil bli belastet med et gebyr på minimum kr. 2.000,-

Beboere i bobåthavnen er tillatt å kaste ordinært husholdningsavfall i henhold til leieavtalen.