Ung skaperkraft midt i Innovasjonsdistriktet

Ungt Entreprenørskap er en viktig brobygger mellom skole og næringsliv. Vi ønsker å bli enda bedre kjent med våre naboer i innovasjonsdistriktet, sier Gry Sæterdal som er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Brobygger mellom skole og næringsliv

Ungt Entreprenørskap er en viktig aktør når det gjelder kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i skolen.

- Hvert skoleår har vi i gjennomsnitt 12000 til 16000 elever og studenter som deltar i et eller flere av våre undervisningsprogram, forteller Sæterdal.

Av disse har nesten 6000 deltatt i et bedriftsprogram og startet og drevet bedrift som elevbedrift (ungdomsskole), ungdomsbedrift (videregående skole) og studentbedrift (høyskole / universitet).

- Vi vil gjerne samarbeide med enda flere aktører fra arbeidslivet, sier Sæterdal og oppfordrer alle aktørene i innovasjonsdistriktet til å ta kontakt for nærmere informasjon om samarbeidsmuligheter, skoleprogrammet og innovasjonscamper.

Ungdom skaper verdier for fremtiden

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

- Så enkelt, og så vanskelig kan vi beskrive vårt samfunnsmandat, smiler hun.

- Gjennom disse programmene utvikler unge mennesker kompetanse når det gjelder å skape verdier – både sosiale, kulturelle og økonomiske. Gjennom å bruke teori i praksis får de unge ulike former for virkelighetsnær læring. De får erfare mestring og de får økt bevissthet rundt egne evner og talenter.

Problemløsere og fremtidens kollegaer

- Ved samhandling løser vi bedre både dagens og morgensdagens utfordringer. I et partnerskap får elevene kjennskap til bedriften gjennom å arbeide aktivt med blant annet konkrete problemstillinger som skal løses. Bedriftene får tilgang på skaperkraft som er nyttig å ta med seg i arbeidet med innovasjon, forklarer Sæterdal.

Vi hjelper skolene med å legge til rette for at unge får trene og lære entreprenørskaps- muskelen gjennom å både etablere, drifte og avvikle en bedrift - med alle de praktiske oppgaver og gjøremål som dette innebærer. De lærer og får erfaring med kreativitet, kompleks problemløsning og samarbeid.

- Det er barn og ungdom som er fremtiden. Våre program ruster barn og unge til et skapende arbeidsliv, avslutter hun.