Byggearbeid i koronaens tid

Publisert: 10/01/2022
Kategori: Bærekraft
Koronasituasjonen har skapt mange utfordringer for byggingen av Skipet. For hvordan bygger man egentlig Norges største trebygg fra hjemmekontor?

– Altså: Skipet ble ikke fysisk bygget fra hjemmekontor, ler Linda Løtvedt Aas. Hun er prosjektsjef i GC Rieber Eiendom og har hatt ansvar, sammen med Kjell Tveit, for koordinering og gjennomføring av byggingen helt frem til innflytting. Mens bygningsarbeiderne har jobbet på spreng på byggeplassen, har det meste av planleggings- og koordineringsarbeid foregått digitalt. Etter de siste strenge restriksjonene har heller ikke byggeledelsen kunnet sitte på byggeplassen, men hatt hjemmekontor med jevnlige befaringer for å følge opp.

– Dette har gått veldig bra takket være dyktige og tilpasningsvillige rådgivere og entreprenører, skryter hun. Men hun er lei for at også de fremtidige leietakerne ble berørt av restriksjonene.

– Dessverre ble det færre muligheter for befaringer på bygget, da vi måtte stenge bygget for øvrige arbeidsfolk som ikke strengt tatt trengte å være der. For å unngå forsinkelser har vi derfor måttet kutte leietakerbefaringer til det minimale, sier hun.

Omfattende smitteverntiltak

All planlegging av arbeidsoperasjoner og arbeidsgrunnlag har skjedd digitalt for å unngå smittefare. Og på grunn av nedstenging i andre  land, har det vært nødvendig å sikre seg bestillinger av materiell og utstyr mye tidligere enn vanlig for å være sikker på å få varene i tide. Dette medførte at mye utstyr måtte lagres på byggeplassen, noe som tidvis skapte utfordringer. Koronasituasjonen gjorde det også nødvendig med ekstra tiltak for å sikre godt smittevern.

– Vi måtte leie inn flere brakker til spise- og skifteplasser for å spre mannskapet, forteller Aas. De ulike entreprenørene fikk tildelt forskjellige lunsjtider og noen hadde forskjøvet oppstartstidspunkt på arbeidsdagen. Ute på bygget var utfordringen å skille arbeidere slik at ikke for mange jobbet på samme sted til samme tid. I tillegg har vi hatt en egen medarbeider på fulltid som har vasket spisebrakkene mellom hver bordsetning og sørget for renhold på brakken og ute på bygget, sier hun.

Underveis har mange av byggearbeiderne korona-testet seg for sikkerhets skyld. Flere har også vært i karantene. En av bygningsarbeiderne fikk påvist Covid-19, og Aas er lettet over at det gikk bra med han. Hun er også stolt over å levere et fantastisk flott bygg til avtalt tid – til tross for utfordrende tiltak.

– Smitteverntiltakene har kostet mye, men helsen er alltid det viktigste. Arbeidet har gått bedre enn forventet og det aller meste er nå klart, smiler hun.

keyboard_arrow_up