5 fordeler med grønne tak!

Flott visualisering av takterrassen på Fenderen. Epletrærne på taket står i blomst, og du ser utover Puddefjorden.
Publisert: 12/07/2023
Kategori: Bærekraft
Grønne tak har blitt stadig mer populære i byområder, og det er ikke uten grunn! Disse takene gir en rekke fordeler for miljøet og byens innbyggere.

Som eiendoms- og områdeutvikler ser vi viktigheten og betydningen av grønne tak for å skape sunnere, mer bærekraftige og attraktive byområder. Headerbildet på denne siden er en illustrasjon av den planlagte takhagen på det kommende næringsbygget vårt, Fenderen i Solheimsgaten 5B og under ser du foto fra takhagen på Beddingen i Solheimsgaten 15, og sedumtaket på Skipet i Solheimsgaten 5!🌳

Takhagen på Fenderen blir bygget slik at det er plass til både urban dyrking, hygge i frodige omgivelser med flott utsikt, og også en øremerket del til solcellepaneler. ☀️🌱🐝

5 fordeler med grønne tak👇

  • Klimatilpasning: Grønne tak tilbakeholder, forsinker og reduserer overvannsavrenning og er med på å dempe flomrisiko i perioder med mye nedbør.
  • Redusere temperatur: Grønne tak og vegger kan redusere temperaturen i urbane områder. Ved å avkjøle lufttemperaturen reduseres urban heat island-effekten, oppvarmings- og avkjølingsbehovet av bygninger og igjen sekundære luftforurensninger i sammenheng med oppvarming- og avkjøling.
  • Luftkvalitet: Grønne tak kan bidra til å filtrere og rense luften ved å fange opp svevestøv og absorbere luftforurensninger.
  • Biodiversitet: De øker biodiversiteten i urbane områder ved at de skaper nye leveområder for dyre- og plantelivet og kan bevare sjeldne og truede dyre- og plantearter.
  • Estetisk appell: Grønne tak gir byen et vakkert, mykere og naturlig preg, og gjør den mer attraktiv for innbyggerne og besøkende.

Vi håper enda flere får opp øynene for grønne tak og i tiden som kommer, og vi deler gjerne av våre erfaringer – for det er ikke alltid enkelt å få til grønne og frodige hager i dette våte Vestlandsklimaet.

Ønsker du å bli leietaker i vårt kommende næringsbygg med kanskje byens beste takhage?

keyboard_arrow_up