Krohnen har blitt NOLLCO2-sertifisert!

Publisert: 13/07/2023
Kategori: Bærekraft

Bygget er det første i Norge som oppnår NOLLC02-sertifiseringen, og i følge Sweden Green Building Council (SGBC), det første internasjonale utenfor Sverige.

Det mottatte sertifikatet fra SGBC for prosjekteringsfasen ble gitt den 31.05.23, og understreker bærkraftsfokuset i prosjektet.

Hva er en NOLLC02-sertifisering?

NollCO2 er en sertifisering utviklet av Sweden Green Building Council. En NollCO2-sertifisert bygning har netto null klimapåvirkning og svært god energiprestasjon. Netto null klimapåvirkning refererer til en ny bygning der klimapåvirkningen gjennom hele livssyklusen blir balansert til netto null gjennom reduksjoner eller opptak av fossile klimagassutslipp.

 • NollCO2 stiller krav til at bygningens klimagassutslipp er redusert ved å sette grenseverdier for utslippene fra produksjon av bygningsdeler, byggeprosesser og indirekte ved å sette en grense for bygningens energiforbruk.
 • NollCO2 stiller krav til at bygningens gjenværende klimapåvirkning er balansert gjennom klimatiltak for å oppnå netto null klimapåvirkning.

Les mer på SGBC sine nettsider her.

Utslagsgivende tiltak for sertifiseringen av Krohnen.

Fokuset har vært å finne materialer og tiltak som gir et lavt CO2-utslipp og entreprenør må derfor EPD-dokumentere (miljødeklarasjon) materialene som skal brukes i prosjektet.

Noen av tiltakene er som følger:

 • Massivtre fra Splitkon
  • Søyler og bjelker i limtre, og massivtre i dekker og sjaktvegger.
 • Lavkarbon ekstrem-betong
  • Reduserer karbonuslippet fra betongarbeidet med hele 63 %*.
 • Fossilfri byggeplass
  • Blant annet elektrisk betongpumpebil fra Gjerde Betongpumping A/S og elektrisk trommel på betongbil.
  • Elektrisk kompressor til borring/spunting.
  • Biodieselbiler.
 • Solcellepaneler
  • Krohnen vil få egne solcellepaneler. Som referanse produserte solcellepanelene på Skipet og Basen (to av våre eksisterende næringbygg) totalt 110 500 kWh strøm, og dette sparte miljøet vårt for 3420 kg CO2e.
 • Gjenbruk og ombruk
  • Blant annet teglstein, bærebjelker og treverk hentet ut fra bygningene som opprinnelig stod på tomten.
 •  Sjøvannskjøling fra Marineholmen Ocean Energy
  • 1 kW pumpeforbruk gir 30 kW utslippsfri kjøleeffekt.

I tillegg til å være NOLLCO2-sertifisert, er Krohnen også BREEAM-NOR Outstanding-sertifisert. Les mer her

Ønsker du å bli leietaker, eller mer info om Krohnen?

1. Øverst til venstre: Visualisering av Krohnen. 2. Øverst til høyre: Gjerde betongpumping, utslippsfri på byggeplass.
3. Nederst til venstre: Eksempel på hvordan interiør kan se ut. Foto tatt i Skipet av Hugo Lütcherath. 4. Nederst til høyre: Lavkarbon ekstrem-betong.

keyboard_arrow_up