Vinner av bærekraftprisen 2019

Publisert: 30/11/2021
Kategori: Bærekraft
Bærekraftsprisen

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal man med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn – både nå og i fremtiden.

Bærekraftsprisen

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal man med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn – både nå og i fremtiden.

Bærekraftprisen

GC Rieber Eiendom mottok Bergen Næringsråds Bærekraftpris 2019 under årsmiddagen i Grieghallen den 16. nov.

– Et fremtidsorientert styre, langsiktige og lokale eiere og 30 medarbeidere i GC Rieber Eiendom jobber målbevisst for å gjøre Bergen til verdens beste og mest bærekraftige by. Det handler om å ta riktige valg hver eneste dag. Dette varmer, og inspirerer til videre arbeid, sa en stolt administrerende direktør Tor Instanes om prisutdelingen.

Juryens begrunnelse

“Årets vinner er en del av et 140 år gammelt konsern som siden 2010 vært medlem av UN Global Compact, og har årlig rapportert sin framgang innen miljø, menneskerettigheter og antikorrupsjon til FN. Vinneren er et selskap som har identifisert hvilke av FN’s bærekraftsmål de har størst mulighet å bidra på, men likevel viser en bred og helhetlig tilnærming til alle de 17 målene.

Vinneren har et særlig fokus på bærekraftsmål nr 9 – «Innovasjon og infrastruktur» og nr 11 – «Bærekraftige byer og samfunn». De siste 10 årene har vinneren utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler. De viser hvordan private eiendomsutviklere- og utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by.

Kildesortering, avfallssug, sjøvannskjøling, solceller og fellesopplegg for bruk av el-bil- og sykkel er eksempler på dette. I tillegg arbeider de kontinuerlig med miljøklassifisering av eksisterende bygg.

Juryen ønsker særlig å trekke frem Handelshøyskolen BI på Marineholmen og DNB-byggene i Solheimsviken som eksempler på god infrastruktur. Det høyteknologiske næringsbygget «Skipet» som åpner i november 2020 er Bergens første og største næringsbygg i massivtre. Her viser vinneren banebrytende innovasjon, nytenking og stor vilje til å spille på lag med fremtiden med et bevisst forhold til å aktivt begrense eget Co2-avtrykk. Ved å være først ute med nye måter å gjøre ting på tar selskapet en risiko, samtidig som en baner vei for øvrig næringsliv gjennom å dele sine erfaringer.

Juryen mener årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på agendaen, samtidig som de er åpne om hvor det er behov for forbedringer. Vinneren er en del av et stort konsern til etterlevelse og inspirasjon.”

Les mer på Bergen Næringsråd sin nettside.

Her kan du lære mer om vår miljøarbeid.

Vinner av Bærekraftsprisen 2019
keyboard_arrow_up