Barnehage på Marineholmen

Barnehage på Marineholmen

 

Beliggenhet

Marineholmen Barnehage ligger i Thormølensgate 53E. Den sentrumsnære barnehagen har kort vei til bybanestopp. Parkering like ved.

Fakta om Marineholmen Barnehage

  • Barnehagen er en privat drevet barnehage.
  • Antall barnehageplasser: 27 barn.
  • Alder: 0-6 år.
  • Opptakskrets: Leietakere hos GC Rieber Eiendom AS og Marineholmen Forskningspark AS har prioritet. Deretter alle bosatte i Bergen kommune.
  • Barnehagen følger samordnet opptak i Bergen kommune. Det søkes elektronisk på www.bergen.kommune.no.
  • Det følges nasjonal makspris for heldagsplass.

Kontaktpersoner i Marineholmen Barnehage

  • Kjersti Knudsen, mobil: 971 76 904
  • Eli Kristin Hamre, mobil: 959 42 483

Du kan også sende e-post: postmaster@marineholmenbhg.no