Vår personvernerklæring

Vi tar din sikkerhet på alvor. Les vår personvernerklæring her.

Personvern er viktig for GC Rieber Eiendom. Vi ønsker at brukere av våre bygg skal være sikre på at deres persondata blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Denne personvernerklæringen gjelder GC Rieber Eiendoms behandling av personopplysninger for brukere av våre bygg, og har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter den registrerte har overfor oss.

Hvorfor samler GC Rieber inn personopplysninger?

I GC Rieber samler vi i all hovedsak inn personopplysninger for å kunne oppfylle en avtale eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Dette er beskrevet i General Data Protection Regulation (GDPR) artikkel 6.1 b og 6.1 c.

GC Rieber Eiendom behandler personopplysninger for følgende formål:

Sikre at ingen uvedkommende får tilgang til GC Rieber Eiendoms bygg
Identifisere den registrertes tilhørighet til en leietaker av GC Rieber Eiendom.
Tilby tjenester som er eksklusive for brukere av GC Rieber Eiendoms bygg

GC Rieber Eiendom AS, org.no: 929 703 766, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes.

 

Personopplysninger som kan behandles:

I forbindelse med at du jobber i et GC Rieber bygg behandler vi følgende opplysninger om deg. Disse opplysningene registreres av din arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer

Ved bruk av nøkkelkort til GC Riebers bygg vil det registreres informasjon om bruk i de tilfeller der kort og kode brukes i kombinasjon.

Vi lagrer også opplysninger dersom du kontakter kundeservice eller bestiller tjenester på vegne av din bedrift.

GC Rieber tilbyr tjenester som er eksklusive for brukerne av våre bygg. Dersom du velger å benytte deg av disse tjenestene vil vi behandle følgende informasjon:

 • Kredittkortinformasjon, dersom du velger denne betalingsmåten for tjenester på gcr.no
  Kjøpshistorikk – informasjon om hvilke produkter og tjenester du har benyttet deg av. For bruk av elbil vil kjørelengde, bompasseringer og eventuelle bøter bli registrert.
 • Tekniske opplysninger - opplysninger om type PC/enhet, nettleser, IP adresse og navigasjon når du bruker vår tjenesteportal gcr.no.
 • Dialog med kundeservice, via epost eller chat
 • Kommunikasjonsinnstillinger – dine preferanser og samtykker til å motta informasjon fra oss.

Hvordan personopplysninger innhentes?

GC Rieber samler inn personopplysningene fra den registrerte og/eller via tredjeparter (f.eks arbeidsgiver)

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge de er nødvendig for å oppfylle formålet de er innhentet for eller hvis annen lovgivning setter krav til lenger oppbevaringstid

Hvordan lagres personopplysninger?

Personopplysningene som GC Rieber samler inn er lagret innenfor EU og EØS, men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EU og EØS. En slik overføring av personopplysninger vil bli utført i samsvar med gjeldende lover. For overføringer utenfor EU eller EØS vil GC Rieber bruke standardavtaler som garantier fra land uten tilstrekkelige godkjenninger fra EU-kommisjonen.

Hvem har innsyn i personopplysningene?

GC Rieber utleverer ikke personinformasjon til utenforstående tredjeparter, med mindre offentlige myndigheter pålegger oss en slik plikt, f.eks. til skattemyndighetene eller NAV i forbindelse med et ansettelsesforhold.

GC Rieber benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler personopplysningene på vegne av GC Rieber. Det benyttes kun underleverandører som har avgitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter:

Dersom GC Rieber behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

 1. Du kan anmode om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har knyttet til bruken av personopplysningene dine.
 2. Du kan anmode om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.
 3. Du kan anmode om at behandling av personopplysninger om deg begrenses.
 4. Du kan fremme innsigelse mot vår behandling av personopplysninger.
 5. Du kan anmode om at personopplysninger om deg slettes. Slik anmodning må etterkommes med mindre vi kan påvise et grunnlag (f.eks. pålegg i lov) om at vi plikter å beholde visse typer personopplysninger om deg.
 6. Du kan anmode om at personopplysninger som vi behandler om deg blir overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).
 7. Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Dersom du mener at GC Rieber ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på Datatilsynets nettsider.

Hvordan sikres personopplysninger:

GC Rieber utfører streng tilgangskontroll, kryptering av sensitiv e-post og logging av tilgang for å sikre et høyt sikkerhetsnivå for personopplysningene.

Hvordan slettes personopplysninger? 

GC Rieber har interne rutiner som sikrer at personopplysninger blir slettet i samsvar med personvernregelverket. Dersom du mener det er grunnlag for sletting, bes du ta kontakt for å anmode om sletting av personopplysninger.

 

Alle forespørsler vedr. personvern (GDPR) kan rettes til kontaktperson for GDPR,

Anne Helene Tryti (Anne.Tryti@gcrieber.com)