Hva er et innovasjonsdistrikt?

Publisert: 30/11/2021
Skrevet av:Tor Instanes
Kategori: Innovasjon
Definisjon

Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av idéer og kunnskap.

Definisjon

Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av idéer og kunnskap.

Et Innovasjonsdistrikt

Leder, Visjon nr. 104

Byer vokser frem for å høste fordeler av å ha kort vei til jobb, kort vei mellom virksomheter, kort vei til andre mennesker og kort vei til mange tjenester. De beste byene skaper gode oppvekst- og bo-forhold, høy aktivitet og økonomisk utvikling som definerer skaper- kraften og velferdsnivået. Rundt i verden ser vi at noen byer og områder utmerker seg spesielt ved å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser som gir velstand og styrker økonomien.

Slike områder kalles gjerne innovasjonsdistrikt eller innovasjonshuber.

Skaper vi nok nye arbeidsplasser i Vestland?

Rådgivningsselskapet EY (med kontorer på Marineholmen) har på oppdrag for Vestland fylke, utgitt Vestlandsscenariene: Et imponerende scenariearbeid som ser inn i krystall- kulen frem til 2035.

Rapporten er interessant og samtidig urovekkende. I hovedscenariet øker verdiskapingen, men antall sysselsatte reduseres innen marin, maritim og fornybare næringer frem til 2035 i Vestland. Hovedårsaken er at disse næringene vil bli mer automatisert. Om vi ikke skaper nye virksomheter vil færre jobbe i disse næringene i fremtiden.

Koble – dele – skape

På Marineholmen og i Solheimsviken ønsker vi å bidra til økt innovasjon, flere arbeidsplasser og flere nyetableringer. Gjennom arrangementer og delte løsninger legger vi til rette for at mennesker møtes, at idéer kobles og at nye relasjoner kan bygges. Spesielt gjelder dette relasjoner mellom mennesker som ellers ikke hadde møtt hverandre.

Forsking viser at innovasjonstakten øker når mennesker holder til noen få skritt fra hverandre. Akkurat slik det er på Marineholmen og i Solheimsviken.

Hvordan organisere et innovasjonsdistrikt

Slike økosystemer oppstår ikke av seg selv. De må organiseres. Å samlokalisere tunge anker-institusjoner med mindre virksomheter, studenter, start-ups, næringsliv, forskning, forvaltning og kapital er en start. Å gjøre disse menneskene og virksomhetene så produktive som mulig er neste steg.

Vi gjør dette gjennom å stadig bygge ny infrastruktur med laboratorier, makerspaces, kafeer, barer, kontorfasiliteter og kulturtilbud. Når folk skal kobles må vi skape både de tilfeldige og de planlagte møteplassene. Dette gjør vi gjennom et ambisiøst program med aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Etter Covid-19 lengter vi alle etter å møtes fysisk, bli kjent med mennesker og få nye impulser.

Vi i GC Rieber Eiendom ønsker alle velkommen til innovasjonsdistriktet i Solheimsviken og Marineholmen. Bergens mest inspirerende arbeidsplass!

keyboard_arrow_up