I hjertet av Innovasjonsdistriktet

Publisert: 10/01/2022
Kategori: Innovasjon
Vestlandets Innovasjonsselskap

Midt i hjertet av innovasjonsdistriktet finner vi Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) som sammen med en rekke klynger, inkubatorer og akseleratorer utgjør et av Europas ledende innovasjonsmiljøer innen bransjene som hav, helse, teknologi og energi.

Vestlandets Innovasjonsselskap

Midt i hjertet av innovasjonsdistriktet finner vi Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) som sammen med en rekke klynger, inkubatorer og akseleratorer utgjør et av Europas ledende innovasjonsmiljøer innen bransjene som hav, helse, teknologi og energi.

VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap)

Hadde den gjengse bergenser sett et kart over hvor mange innovative oppstartsbedrifter som har etablert seg fra Solheimsviken til Marineholmen hadde de trolig fått sjokk, sier senior kommunikasjonsrådgiver i VIS, Hilde Indresøvde.

 

Unikt samarbeid og infrastruktur

Årsaken til at så mange gründere har valgt Marineholmen og Solheimsviken som base er selve samlokaliseringen, tror Indresøvde som også leder VIS Startup.

– Infrastrukturen og samarbeidet i området er helt unikt. Vi er heldige som har utleiere som GC Rieber Eiendom med på laget som legger til rette for alt fra kontorer til produksjonsutstyr, sier hun. Bare i en kort radius rundt Nyskapningsparken kan forskere og oppstartsbedrifter benytte seg av 3D-printere og laserkuttere i lokalene til Marineholmen Makerspace eller teknologien til Marineholmen RASlab, for å nevne noe.

I Marinehallen satser nystartede Shrimp Vision på bærekraftig oppdrett av tropiske reker, og her har GC Rieber Eiendom stilt lokaler til rådighet – og til og med kar til selve produksjonen. Samlokalisering og samarbeid gjør det lettere å komme i gang med nye prosjekter og nyte godt av erfaringene til hverandre. VIS fungerer her som både døråpner og bro mellom de ulike aktørene i området – og resten av landet.

Økosystem for innovasjon

– Oppdraget vårt er like enkelt som det er komplisert. VIS skal hjelpe gründere og forskere å skape samfunnsverdi og
fremtidens løsninger, forteller Indresøvde.

I innovasjonsdistriktet er det i følge Indreshøvde et helt eget økosystem for innovasjon som VIS er en av hovedpilarene i. Et økosystem de også måles på nasjonalt i SIVA sitt inkubatorprogram. For tredje året på rad er de helt på topp i SIVA sin rangering av 33 inkubatorer fra nord til sør. Aktivitet, kundetilfredshet, verdiskapning og omsetning i bedriftene er områder VIS scorer høyt på – i tillegg til økosystem.

Rangeringen har betydning for tildelte midler som skal komme alle til gode. Et godt driftet VIS av Indreshøvde og hennes 33 andre engasjerte kollegaer er derfor sentralt for den verdiskapningen som skjer i innovasjonsmiljøet.

– Det er over hundre bedrifter bare i området vårt – i tillegg til fem klynger. Noe av den viktigste forskningen og utviklingen som skjer i Norge i dag skjer nettopp her, mye takket være samlokaliseringen og at alt er tilrettelagt for innovasjon, sier Indresøvde.

Samarbeid med etablert industri

For det er ikke nødvendigvis bare gründere som får god hjelp fra miljøet rundt VIS.

– Vi ser at det etablerte næringslivet har fått øynene opp for hva som foregår i innovasjonsdistriktet. Ofte kommer de til oss når de har en utfordring som de ikke klarer å løse alene. Da setter vi de i kontakt med forskere, gründere eller offentlige program som igjen kan føre til samfunnsviktige løsninger i fremtiden, forklarer Indresøvde og legger til at gjennom solide eiere i ryggen, som de største utdanningsinstitusjonene på Vestlandet, har også studenter muligheten til å kunne bruke sin kunnskap til noe nytt og spennende.

Nettverksbyggende tiltak – også under korona

Med så mye aktivitet på et relativt lite geografisk område er det viktig med gode møteplasser. Selv om det har vært begrenset med fysisk møtevirksomhet i 2020 så har likevel ikke innovasjonsarbeidet stoppet opp.

– Kriser bidrar ofte til innovasjon og de aller fleste arrangementer er digitalisert. Vi har gjennomført InnovajonsukenOPP, HAVlunsj, Demoday og flere andre av våre populære nettverksbyggende tiltak, sier Indresøvde. Slike tiltak er nødvendige for at innovasjonsdistriktet skal utvikle seg videre.

– Uten samarbeid og utveksling av erfaring er ikke innovasjonsdistriktet mer enn noen kontorbygg. Det er menneskene, idéene, livet og samtalene som utgjør et innovasjonsdistrikt. Derfor jobber vi for at folk skal møtes – om det bare er over en skål med gratis müsli i lokalene våre, avslutter hun.

keyboard_arrow_up