Cornerteateret kunne blitt lagt ned – Reddet i siste liten!

Cornerteateret på Marineholmen en solskinnsdag.
Publisert: 27/06/2023
Kategori: Marineholmen

Cornerteateret fungerer som et samlingspunkt på Marineholmen og Møhlenpris, og er et allsidig bygg som fyller mange funksjoner. Det er et teaterhus for de frie profesjonelle, samt barne- og ungdomsteater. For andre er det en plass hvor nye samtaler startes sammen med nære og kjære, samtidig som en kan nyte noe godt i glasset!

Cornerteateret fungerer som et samlingspunkt på Marineholmen og Møhlenpris, og er et allsidig bygg som fyller mange funksjoner. Det er et teaterhus for de frie profesjonelle, samt barne- og ungdomsteater. For andre er det en plass hvor nye samtaler startes sammen med nære og kjære, samtidig som en kan nyte noe godt i glasset!

Vi i GC Rieber Eiendom jobber aktivt med å utvikle områder, og legger vekt på en bærekraftig byutvikling ved å skape sosiale møteplasser for bergenserne og besøkende.

CornerteateretMarineholmen, som i år feirer sitt 10-års jubileum, er et samarbeidsprosjekt mellom Proscen og Vestlandske Teatersenter, er en viktig del av denne utviklingen. Området rundt teateret har etablert seg til å bli et pulserende samlingspunkt med ulike aktiviteter og attraksjoner som Bergen Kaffebrenneri (BKB), Marineholmen bystrand, Parken, Baker Brun, Heit Bergen Sauna, Søtt+Salt Lanternen og Marineholmen gjestebrygge.

Det har ikke bare vært enkelt for Cornerteateret, og den generelle prisøkningen, spesielt strømprisen, har vært en betydelig utfordring for dem, da tilskuddene ikke har vært tilstrekkelige til å dekke utgiftene. Dette har ført til en kritisk situasjon, med fare for nedleggelse.

Heldigvis er det flere som har sett viktigheten av å ha et slikt kulturtilbud i bydelen, og teateret har blant annet mottatt støtte fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, kulturrådet og ulike prosjektmidler. Kulturbyråd Eduardo Andersen og Stian Davies fra fylkeskommunen har kjempet for teaterets sak, og sikret dem ekstraordinære driftsmidler fra både kommunen og fylket. Dette er en kombinasjon av nødhjelp og sikring av barne- og ungdomsaktiviteter i sommeren.

Vi som huseier har også inngått en ny leieavtale med Cornerteateret, med gunstigere vilkår som viser vår forpliktelse til samarbeidet, og at vi ser verdien teateret har for området og samfunnet rundt. Vi har i tillegg til den nye leieavtalen også vært en pålitelig støttespiller under pandemien, ved å ha bidratt med finansiell støtte for å sikre teaterets kontinuitet.

Vi er stolte av å være en del av Cornerteaterets reise og ser frem til å fortsette vårt felles arbeid med å berike lokalsamfunnet gjennom kunst og kultur, og i forlengelse utviklingen av levende og inkluderende områder for alle.

Følg med på hva som skjer på Cornerteateret

Foto: Michaela Vyskocil Gettwert | Fra venstre: Stian Davies – Utvalgsleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering Vestland Fylkeskommune (Arbeiderpartiet), Eduardo Andersen – kulturbyråd, Bergen kommune (Arbeiderpartiet), Magnus Thomassen – styreleder Cornerteateret, Millan Persdotter Persson – daglig leder, Cornerteateret,  Tor Instanes – Administrerende Direktør, GC Rieber Eiendom AS, Torbjørn Eide – Markedssjef, GC Rieber Eiendom AS.

keyboard_arrow_up