Prosjekt på Birkeland

Birkeland

GC Rieber Eiendom bygger næringspark til 3000 mennesker ved Birkelandskrysset langs Fleslandsveien.

Birkeland - En næringspark med høye miljømålsettinger

Ambisjonen er å utvikle en helhetlig næringspark med mange servicetilbud og høye miljømålsettinger. En næringspark for store og små bedrifter innen olje, offshore, energi og teknologi. Med sine servicetilbud og sin miljøsatsing skal næringsparken bli et attraktivt sted å ha sin arbeidsplass.
 
Området skal planlegges, bygges og driftes med høye miljømålsettinger, noe som vil vise igjen i byggenes utforming, materialvalg, energiforbruk, servicetilbud og arbeidsklima. Området er vurdert til å kunne romme mellom 2500 og 3000 nye arbeidsplasser. Det vurderes også å bygge et hotell på området.
 
En slik områdeutvikling vil være i tråd med gjeldende reguleringsplan. I samråd med administrasjonen og politisk hold i Bergen kommune er området vurdert som næringsmessig verdifullt og derfor aktuelt for en høy tomteutnyttelse. Utbygger er interessert i å belyse muligheten for å etablere et markant høyhus på tomten, noe som også har møtt støtte fra flere hold i Bergen kommune.

Langsiktig perspektiv

GC Rieber Eiendom har gjennomført et parallelloppdrag hvor 3 anerkjente arkitektkontorer har konkurrert om å utarbeide den beste bebyggelsesplanen for området basert på strenge kriterier for arkitektonisk kvalitet og miljø. Løsningene er vurdert i forhold til bærekraftig tomteutnyttelse, effektivt vannforbruk, energi/utslipp, byggematerialer, innendørs luftkvalitet og nye innovative miljøløsninger.
 
 Deltakende arkitektkontorer var Brandsberg-Dahls arkitektkontor AS (Stavanger), bjerk & bjørge arkitekter as (Bergen) og HLM Arkitektur & Plan as (Bergen). Alle leverte forslag av høy kvalitet.

Styret i GC Rieber Eiendom AS følger anbefalingen fra juryen om å gå videre med forslaget fra HLM Arkitektur & Plan as. Forslaget vil bli noe bearbeidet sammen med arkitektkontoret og vil deretter danne grunnlaget for en bebyggelsesplan.
 
Området planlegges utbygget trinn for trinn i løpet av en 10- 15 års periode.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om utvikling av tomten på  Birkeland.