Innovasjonsdistriktet

Innovasjonsdistriktet i Bergen består av områdene Solheimsviken og Marineholmen. Ta en titt på denne videoen for å lære mer 👇🏼

 Klikk her for å se alle episodene i videoserien fra Innovasjonsdistriktet.

Hva er et innovasjonsdistrikt?

Å utvikle et innovasjonsdistrikt er å ta områdeutvikling et steg videre.

Det innebærer å legge til rette for infrastruktur for brilliant forskning og innovasjon. Skape et miljø som tiltrekker seg de ledende bedriftene og de beste talentene. Et sted som samler studenter, forskning og etablerte bedrifter. Et sted med organiserte møteplasser hvor mennesker ellers ikke hadde truffet hverandre møtes.

Vi har lykkes med mye av dette på Marineholmen og i Solheimsviken. Her ønsker vi å bidra til økt innovasjon, flere arbeidsplasser og flere nyetableringer. Gjennom arrangementer og delte løsninger legger vi til rette for at mennesker møtes, at idéer kobles og at nye relasjoner kan bygges. Spesielt gjelder dette relasjoner mellom mennesker som ellers ikke hadde møtt hverandre.

Forsking viser at innovasjonstakten øker når mennesker holder til noen få skritt fra hverandre. Akkurat slik det er på Marineholmen og i Solheimsviken.

 

Noen av aktørene i Innovasjonsdistriktet.

Økosystemer som dette oppstår ikke av seg selv. De må organiseres. Å samlokalisere tunge anker-institusjoner med mindre virksomheter, studenter, start-ups, næringsliv, forskning, forvaltning og kapital er en start.

Å gjøre disse menneskene og virksomhetene så produktive som mulig er neste steg. Vi gjør dette gjennom å stadig bygge ny infrastruktur med laboratorier, makerspaces, kafeer, barer, kontorfasiliteter og kulturtilbud.

Når folk skal kobles må vi skape både de tilfeldige og de planlagte møteplassene. Dette gjør vi gjennom et ambisiøst program med aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Etter Covid-19 lengter vi alle etter å møtes fysisk, bli kjent med mennesker og få nye impulser.

Vi i GC Rieber Eiendom ønsker alle velkommen til innovasjonsdistriktet i Solheimsviken og Marineholmen. Bergens mest inspirerende arbeidsplass!

Er du interessert?

Ta kontakt med oss

 

Hvorfor er innovasjonsdistrikt viktige for samfunnet?

  • Fysisk nærhet gjør det lettere å dele kunnskap og arbeide sammen. 
  • Nærhet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet bygger flere broer mellom studier og arbeidsliv.
  • Det styrker eksisterende næringsliv gjennom raskere innovasjon ved å hente/løse innovasjon med hjelp utenfra virksomheten
  • Enklere å etablere nye bedrifter (startups) i et økosystem.
  • Større sannsynlighet for å utvikle flere kunnskapsintensive arbeidsplasser. 
  • Raskere inkubasjon av ideer.

 

Krohnen - vårt neste prosjekt

Det neste bygget som planlegges i Innovasjonsdistriktet er Krohnen. Bygget vil oppføres i massivtre, og henter dermed mye inspirasjon for Skipet som ble ferdigstilt høsten 2020. Krohnen vil ha enda flere bærekraftselementer og kommer til å bli vårt mest fremtidsrettede bygg hittil.

Bygget skal etter planen ferdigstilles ved årsskiftet 2023/2024 og vil huse ca. 300 kontorplasser.

Finn ut mer i prospektet her.

 

Illustrasjon: B+B Arkitekter

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i å vite mer om Innovasjonsdistriktet eller ønsker å se nærmere på muligheten for å flytte din bedrift til Solheimsviken eller Marineholmen.