Innovasjonsdistriktet

Innovasjonsdistriktet

Innovasjonsdistriktet i Bergen består av områdene Solheimsviken og Marineholmen.

Hva er et innovasjonsdistrikt?

Å utvikle et innovasjonsdistrikt er å ta områdeutvikling et steg videre.

Det innebærer å legge til rette for infrastruktur for brilliant forskning og innovasjon. Skape et miljø som tiltrekker seg de ledende bedriftene og de beste talentene. Et sted som samler studenter, forskning og etablerte bedrifter. Et sted med organiserte møteplasser hvor mennesker ellers ikke hadde truffet hverandre møtes 

Vi har lykkes med mye av dette på Marineholmen og i Solheimsviken. Klikk her for å se alle episodene i videoserien fra Innovasjonsdistriktet.

 

Hvorfor er innovasjonsdistrikt viktige for samfunnet?

  • Fysisk nærhet gjør det lettere å dele kunnskap og arbeide sammen. 
  • Nærhet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet bygger flere broer mellom studier og arbeidsliv.
  • Det styrker eksisterende næringsliv gjennom raskere innovasjon ved å hente/løse innovasjon med hjelp utenfra virksomheten
  • Enklere å etablere nye bedrifter (startups) i et økosystem.
  • Større sannsynlighet for å utvikle flere kunnskapsintensive arbeidsplasser. 
  • Raskere inkubasjon av ideer.

 

Krohnen - vårt neste prosjekt

Det neste bygget som planlegges i Innovasjonsdistriktet er Krohnen. Bygget vil oppføres i massivtre, og henter dermed mye inspirasjon for Skipet som ble ferdigstilt høsten 2020. Krohnen vil ha enda flere bærekraftselementer og kommer til å bli vårt mest fremtidsrettede bygg hittil.

Bygget skal etter planen ferdigstilles ved årsskiftet 2023/2024 og vil huse ca. 300 kontorplasser.

Finn ut mer i prospektet her.

 

Illustrasjon: B+B Arkitekter

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i å vite mer om Innovasjonsdistriktet.