Hvorfor bygger vi egentlig med massivtre?

massivtrekonstruksjon
Publisert: 12/01/2023
Kategori: Bærekraft
Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Krohnen kommer til å bli vårt mest bærekraftige bygg hittil – med 300 kontorplasser fordelt over 5 etasjer, blir dette et næringsbygg med sentral plassering i Solheimsviken i Innovasjonsdistriktet. Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2024. Les mer om Krohnen her.

Fenderen får en svært sentral og synlig beliggenhet i hjertet av Solheimsviken med god visuell kontakt mot fjorden, Løvstakken, bebyggelsen i vest og Verftsplassen innerst i Solheimsviken.

Gangtraséen mellom bygget og Viken Brygge vil være en primæradkomst fra sentrum og bybanestoppet på Florida, og blir for mange inngangsporten til Solheimsviken og Innovasjonsdistriktet.​ Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2025. Les mer om Fenderen her.

Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Krohnen kommer til å bli vårt mest bærekraftige bygg hittil – med 300 kontorplasser fordelt over 5 etasjer, blir dette et næringsbygg med sentral plassering i Solheimsviken i Innovasjonsdistriktet. Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2024. Les mer om Krohnen her.

Fenderen får en svært sentral og synlig beliggenhet i hjertet av Solheimsviken med god visuell kontakt mot fjorden, Løvstakken, bebyggelsen i vest og Verftsplassen innerst i Solheimsviken.

Gangtraséen mellom bygget og Viken Brygge vil være en primæradkomst fra sentrum og bybanestoppet på Florida, og blir for mange inngangsporten til Solheimsviken og Innovasjonsdistriktet.​ Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2025. Les mer om Fenderen her.

Du har kanskje fått med deg at Skipet i Solheimsviken har en massivtrekonstruksjon, og at de kommende byggene våre, Krohnen og Fenderen skal konstrueres med samme type tremateriale. Det er flere gode grunner til at vi har valgt å bygge på denne måten, og ikke bare av visuelle årsaker.

Dersom trevirket som blir benyttet kommer fra skogbruk som er forvaltet på en bærekraftig måte, er tre faktisk et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har. Trevirke som byggemateriale binder mer CO2 under vekstfasen enn mengden CO2 som slippes ut under produksjonen. Karbonet forblir lagret i byggematerialet all den tiden det er i bruk, og ved nedbryting, enten det er ved brenning eller naturlig nedbryting, vil ikke materialet slippe mer CO2 enn det tok opp da skogen ble til. “Tre er derfor en fornybar ressurs som er bærekraftig i hele sitt livsløp. En kubikk massivtre binder rundt 800 kilo CO2. Til sammenligning gir samme mengde betong et CO2–utslipp på 385 kilo.” – Splitkon, markedsledende leverandør av massivtre i Norge.

I tillegg til å være bærekraftig, har trevirke også naturlige temperatur- og fuktregulerende egenskaper som gir forbedret inneklima, høy brannsikkerhet, og bygg med eksponert trevirke oppleves som lune vakre og varme.

Vi benytter sertifisert trelast fra skoger i Skandinavia, blant annet levert av Splitkon.

Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Øverst til venstre: Skipet i Solheimviken, øverst til høyre: Visualisering av Fenderen.
Nederst til venstre: Innvendig visualisering av Krohnen, nederst til venstre: Utvendig visualisering av Krohnen.

keyboard_arrow_up