Over snittet gode energikarakterer

Oversiktsfoto over Solheimsviken og Marineholmen, med vektorillustrasjon av energieffekt.
Publisert: 15/05/2023
Kategori: Bærekraft

Energieffektivitet er ikke bare viktig for oss. Vi ser en økt andel av leietakere som rapporterer på miljø, og som derfor etterspør energimerker og annen miljødata som de ønsker å rapportere på. Det liker vi!

Energieffektivitet er ikke bare viktig for oss. Vi ser en økt andel av leietakere som rapporterer på miljø, og som derfor etterspør energimerker og annen miljødata som de ønsker å rapportere på. Det liker vi!

Energieffektivitet og bærekraft har alltid vært i fokus hos GC Rieber Eiendom som har sine røtter i GC Rieber sine 10 leveregler.

I dag har bærekraft et enda sterkere fokus på grunn av strøm- og klimakrise og EU-taksonomiens krav som trådte i kraft i januar i år (2023). I tillegg er det sannsynlig at det i fremtiden vil stilles krav til energieffektivitet til utleieobjekter, slik som Nederland nå står i bresjen for. GC Rieber Eiendom ønsker å være rustet for strømunderskudd og strengere energikrav, og samtidig redusere vår belastning på miljøet.

Mesteparten av fremtidens bygningsmasse er allerede bygget

– Heldigvis, ettersom ressursforbruket vårt for alvor må kuttes. Selv om vi planlegger bærekraftige nybygg i kommende år, vil det være minst like viktig for oss å forbedre standard og miljøavtrykk i våre eksisterende bygg. GC Rieber Eiendom jobber nå med å fornye energimerker, og vurdere tiltak for å forbedre energimerker som er gunstig med hensyn til både klimagassutslipp, effektbelastning og økonomi.

GC Rieber Eiendom eier og forvalter 22 bygg, med Nansensenteret (1884) som det eldste og Skipet (2021) som det yngste. Krohnen som er under oppføring, vil være det nyeste og mest bærekraftige bygget i vår portefølje.

Vi har over snittet gode energikarakterer

Våre eiendommer har i hovedsak energimerker fra A-D. Våre ferskeste bygg, Krohnen, Skipet, Viken Brygge (som nylig mottok sertifikatet BREEAM-NOR Excellent, som den første hotellbygningen i Norge), Basen og Lanternen trekker opp snittet. Prosjekteiendommer, som er planlagt å fornyes trekker snittet ned. 57 % av eiendommene våre har energikarakter A-C, som arealvektet tilsvarer 63 %.  Sammenlignet med øvrige bygg i Norge har vi over gjennomsnittet gode energikarakterer. Statistikk fra Energimerking.no viser at for tilsvarende bygningskategorier i Norge er det kun 29 % av byggene som oppnår energikarakterer A-C.

I lys av EU-taksonomiens krav, vil forbedring av energieffektiviteten til våre eksisterende bygg være viktig, dersom vi ønsker at byggene våre skal kunne defineres som bærekraftig iht. kriteriepakke 1. Dette bidrar til bedre lånebetingelser hos finansinstitusjoner som fra 2023 må rapportere på bærekraftige økonomiske aktiviteter iht. taksonomien.

Les mer om hvordan vi arbeider med bærekraft
keyboard_arrow_up