Norges mest miljøvennlige støp noensinne?

Collage: Øverst til venstre er en visualisering av Krohnen. Nederst til venstre betongbilen som leverer støp, til høyre det elektriske støpselet på betongbilen.
Publisert: 26/05/2023
Kategori: Bærekraft
Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Krohnen kommer til å bli vårt mest bærekraftige bygg hittil – med 300 kontorplasser fordelt over 5 etasjer, blir dette et næringsbygg med sentral plassering i Solheimsviken i Innovasjonsdistriktet. Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2024. Les mer om Krohnen her.

Fenderen får en svært sentral og synlig beliggenhet i hjertet av Solheimsviken med god visuell kontakt mot fjorden, Løvstakken, bebyggelsen i vest og Verftsplassen innerst i Solheimsviken.

Gangtraséen mellom bygget og Viken Brygge vil være en primæradkomst fra sentrum og bybanestoppet på Florida, og blir for mange inngangsporten til Solheimsviken og Innovasjonsdistriktet.​ Bygget er planlagt ferdigstilt i Q1 2025. Les mer om Fenderen her.

Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Krohnen kommer til å bli vårt mest bærekraftige bygg hittil – med 300 kontorplasser fordelt over 5 etasjer, blir dette et næringsbygg med sentral plassering i Solheimsviken i Innovasjonsdistriktet. Bygget er planlagt ferdigstilt i Q2 2024. Les mer om Krohnen her.

Fenderen får en svært sentral og synlig beliggenhet i hjertet av Solheimsviken med god visuell kontakt mot fjorden, Løvstakken, bebyggelsen i vest og Verftsplassen innerst i Solheimsviken.

Gangtraséen mellom bygget og Viken Brygge vil være en primæradkomst fra sentrum og bybanestoppet på Florida, og blir for mange inngangsporten til Solheimsviken og Innovasjonsdistriktet.​ Bygget er planlagt ferdigstilt i Q1 2025. Les mer om Fenderen her.

Visste du at det kombinerte utslippet fra den globale sementindustrien blir anslått til å være rundt fem prosent av totalt CO2-utslipp? Det er ekstremt mye, og vi jobber kontinuerlig med å redusere dette ved å velge de mest bærekraftige og CO2-begrensende løsningene som finnes på markedet i egne prosjekter.

Denne uken utførte Brødrene Ulveseth derfor gulvstøp på næringsbygget vårt Krohnen med kanskje Norges mest miljøvennlige støp noensinne!:

  • Lavkarbon Ekstrem betong = Vi reduserer karbonuslippet fra betongarbeidet med hele 63 %*.
  • Elektrisk betongpumpebil fra Gjerde Betongpumping A/S = Utslippsfri på byggeplass.
  • Elektrisk trommel på betongbil fra Unicon A/S = Utslippsfri på byggeplass.

Et av hovedmålene våre med Krohnen er å holde klimafotavtrykket så lite som mulig – både under oppføringsfasen og videre drift. Ved at vi benytter tiltakene over på hele gulvstøpet på Krohnen, vil det resultere i en besparelse på 34.526 kg. CO2.

 

*I forhold til bransjereferanse for B35 **Med forbehold om gode støpelighetsegenskaper ***56 døgns fasthet – Unicon

Vil du bli leietaker i et av våre kommende massivtrebygg?

Øverst til venstre: Skipet i Solheimviken, øverst til høyre: Visualisering av Fenderen.
Nederst til venstre: Innvendig visualisering av Krohnen, nederst til venstre: Utvendig visualisering av Krohnen.

keyboard_arrow_up